Stimați cumpărători! Vă mulțumim pentru achiziționarea produselor în magazinul nostru – online. „Navi Solutions” este o companie tînără care este la dispoziţia Dumneavoastră . Produsele Garmin, sunt Proiectate să dureze – o filozofie care stă la baza fundamentului produselor elaborate să satisfacă cerințele Dvs. În calitatea noastră de furnizor de top la nivel global de produse de navigaţie, ne dedicăm conceperii de produse superioare pentru maşini, aviaţie, marină, spaţii exterioare şi sporturi.

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEȘTI TERMENI DE UTILIZARE ÎNAINTE DE A UTILIZA ORICARE DINTRE SITE-URILE GARMIN.

Utilizarea oricărui site Garmin semnifică acordul dvs. cu aceşti Termeni de utilizare. Dacă nu sunteţi de acord cu aceşti termeni de utilizare, nu aveţi dreptul să utilizaţi niciunul dintre site-urile aparţinând Garmin.

Reţineţi că se pot aplica termeni speciali asupra unora dintre serviciile şi funcţiile oferite de anumite site-uri Garmin. Aceşti termeni vor fi afişaţi în concordanţă cu serviciul sau funcţia respectivă. Orice astfel de termeni sunt o completare la Termenii de utilizare stipulaţi aici, iar în caz de conflict vor prevala asupra acestor Termeni de utilizare.

Garmin poate modifica aceşti Termeni de utilizare oricând, prin actualizarea prezentului document. Sunteţi obligaţi să respectaţi orice astfel de modificări, prin urmare vă recomandăm să vizitaţi periodic această pagină pentru a sta la curent cu aceşti Termeni de utilizare. Utilizarea în continuare a site-urilor Garmin după o modificare adusă termenilor semnifică acordul dvs. cu această modificare.

Utilizarea Conţinutului

Conţinutul afişat pe paginile site-urilor Garmin, cum ar fi text, elemente grafice, imagini, fişiere audio, video sau alt tip de materiale, precum şi numele de domenii, sintagmele, organizarea şi aspectul acestora (denumite colectiv “Conţinut”), este protejat prin legile privind protecţia drepturilor de autor şi a mărcilor comerciale şi a altor legi similare în Republica Moldova şi tratatele internaţionale la care face parte, fiind proprietatea Garmin sau a unor terţe părţi care au licenţiat utilizarea Conţinutului lor de către Garmin.

Utilizarea neautorizată a Conţinutului poate încălca legile drepturilor de autor şi a celor privind mărcile comerciale, precum şi a altor legi. În cazul în care un site Garmin este configurat să permită descărcarea unui anumit tip de Conţinut, sunteţi îndrituit să descărcaţi o singură copie a respectivului Conţinut pe un singur computer, pentru uzul personal, în scop necomercial, cu condiţia ca

 • să păstraţi toate notificările de copyright şi alte notificări proprietare incluse în Conţinut;
 • să nu vindeţi sau să modificaţi Conţinutul ori să reproduceţi, afişaţi, prezentaţi în mod public, distribuiţi sau să utilizaţi în orice alt mod Conţinutul în scopuri publice sau comerciale fără o permisiune prealabilă în scris din partea Garmin;
 • Nu aveţi voie, fără o permisiune prealabilă în scris din partea Garmin, să faceţi o replică pe orice alt server a oricărui material conţinut de unul dintre site-urile Garmin.

Este interzisă utilizarea Conţinutului pe orice alt website sau într-o reţea de computere fără acordul expres obţinut în prealabil în scris din partea Garmin. Mărcile comerciale, sigilele şi mărcile de servicii (“Mărci”) afişate pe site – urile Garmin sunt proprietatea Garmin sau a unor terţi. Este interzisă utilizarea acestor Mărci fără acordul expres obţinut în prealabil în scris din partea Garmin sau a respectivilor terţi.

Dacă doriţi să aflaţi informaţii despre obţinerea acordului Garmin pentru utilizarea Conţinutului pe website-ul dvs., trimiteţi un e-mail la adresa support@garmin.md

În cazul în care oferim posibilitatea de descărcare a unui software pe unul din site-urile Garmin, software-ul, inclusiv dar fără a se limita la: fişierele, imaginile încorporate sau generate de acesta şi datele care îl însoţesc (denumite colectiv “Software”) este acordat sub licenţă oferită de noi sau de licenţiatori terţi doar pentru uz personal, în scopuri necomerciale.

Prin aceasta noi nu vă transferăm titlul de proprietate asupra Software-ului. Este interzisă distribuirea sau exploatarea în orice alt mod a Software-ului şi nici decompilarea, dezasamblarea, dezvoltarea pornind de la codul sursă sau reducerea în orice alt mod a Software-ului la o formă care poate fi citită de o persoană.

ÎN AFARA CAZURILOR ÎN CARE ESTE STIPULAT EXPRES ȘI ÎN MOD SPECIFIC ÎN ORICE ALTĂ PARTE, GARMIN RESPINGE ORICE GARANȚIE CU PRIVIRE LA SOFTWARE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, ORICE GARANȚII PRIND VANDABILITATEA, ADECVAREA LA UN ANUMIT SCOP, TITLU ȘI RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR, INDIFERENT DACĂ ACESTE GARANȚII SUNT EXPRESE, IMPLICITE SAU STATUTARE.

GARMIN NU POATE FI TRASĂ LA RĂSPUNDERE PENTRU

 1. ORICE LIPSĂ DE ACURATEȚE, EROARE SAU EȘEC DATORAT SOFTWARE-ULUI;
 2. ORICE PIERDERI SAU DAUNE (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, ORICE DAUNE INDIRECTE, INCIDENTALE, PE CALE DE CONSECINȚĂ, SPECIALE SAU EXEMPLARE) CARE REZULTĂ DIN DESCĂRCAREA SAU UTILIZAREA SOFTWARE-ULUI, SAU APĂRUTE ÎN URMA UNOR ASTFEL DE LIPSE DE ACURATEȚE, ERORI SAU EȘECURI DATORATE ACESTUIA.
 3. DACĂ ORICARE DINTRE PREVEDERILE STIPULATE MAI SUS SUNT NEAVENITE CONFORM LEGILOR ÎN VIGOARE, RESPONSABILITATEA GARMIN V-A FI LIMITATĂ ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGE.

Forumuri publice şi comunicare

“Forum Public” semnifică o zonă, site sau funcţie oferită ca parte a unui site Garmin care oferă oportunitatea de a trimite conţinut de către utilizatori (“Postări ale utilizatorilor”) pentru vizualizare de către unul sau mai mulţi utilizatori ai unui site Garmin, incluzând, fără a se limita la: un panou de mesaje, forum, mediu social comunitar, pagină pentru conversaţii sau blog.

Prin prezenta sunteţi de acord că Forumurile publice şi funcţiile oferite pentru acestea sunt destinate uzului public şi nu comunicării private şi că nu aveţi aşteptări de confidenţialitate cu privire la niciuna dintre Postările utilizatorilor de pe un Forum public. Noi nu putem garanta securitatea nici unei informaţii pe care o dezvăluiţi prin intermediul acestor mijloace media: aceste dezvăluiri sunt făcute în mod voluntar şi pe riscul dvs.

Trebuie să vă folosiţi propriul discernământ atunci când postaţi informaţii, remarci sau alt tip de conţinut cu privire la alţi utilizatori, furnizori de servicii, Garmin sau terţe părţi. Puteţi fi făcut răspunzător din punct de vedere legal pentru daunele suferite de alţi utilizatori, de Garmin sau terţi, ca rezultat al postării pe un site Garmin a unor comentarii, remarci şi alte informaţii sau conţinut cu caracter defăimător sau pasibil de acţiune în justiţie.

Garmin nu poate fi trasă la răspundere de pe urma unor Postări ale utilizatorilor, chiar dacă acestea au caracter defăimător sau atacabil din punct de vedere legal.

Dvs. sunteţi şi veţi fi singurul responsabil, atât pentru conţinutul acestor Postări ale utilizatorilor pe care le distribuiţi pe orice Forum public de pe sau prin intermediul unui site Garmin, cât şi pentru consecinţele trimiterii şi postării acestuia. Noi nu avem datoria să monitorizăm Forumurile publice. Ve-ţi fi singurul răspunzător pentru orice daune privind încălcarea drepturilor de autor, a drepturilor de proprietate sau a oricăror alte tipuri de vătămări rezultate ca urmare a trimiterii unei Postări a utilizatorului. Prin trimiterea unui material pe oricare site Garmin, acordaţi sau garantaţi în mod automat faptul că proprietarul materialului a oferit în mod expres companiei Garmin dreptul şi licenţa gratuită, perpetuă, irevocabilă şi non-exclusivă de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce şi distribui acel material (integral sau parţial) pe scară largă şi/sau să îl includă în alte lucrări sub orice formă, media sau tehnologie cunoscute în prezent sau dezvoltate ulterior cu respectarea dreptului de copyright/autor sau a altor drepturi care pot exista în acel material.

Acordaţi de asemenea permisiunea oricărui alt utilizator de a accesa, vizualiza, stoca sau reproduce materialul pentru uz personal.

Prin prezenta acordaţi Garmin drepturi de editare, copiere, publicare şi distribuire a oricărui material pe care îl puneţi la dispoziţie pe unul dintre site-urile aparţinând Garmin.

Confirmaţi că utilizarea sau încrederea acordată unei Postări din partea utilizatorului de pe un Forum public se face pe propriul dvs. risc. De exemplu, noi nu răspundem şi nici nu subscriem asupra unor opinii, sfaturi sau recomandări postate sau trimise de utilizatori pe un Forum public şi denunţăm în mod specific orice responsabilitate în legătură cu acestea. Noi nu confirmăm şi nici nu verificăm calificările, pregătirea sau abilităţile utilizatorilor sau a informaţiilor pe care aceştia le postează pe vreun Forum public. Prin urmare, vă recomandăm să fiţi precaut şi să vă folosiţi propriul discernământ şi bunul simţ atunci când utilizaţi un site Garmin sau un Forum public.

Reguli de conduită: sunteţi de acord cu faptul că nu aveţi voie să trimiteţi o Postare a utilizatorului pe vreunul dintre site-urile Garmin care:

 • are un caracter defăimător, abuziv, hărţuitor, ameninţător sau care constituie o violare a dreptului la confidenţialitate a altei persoane;
 • instigă la intoleranţă, ură, rasism sau are un caracter ofensator;
 • este violent, vulgar, obscen, pornografic sau cu caracter sexual explicit, care poate vătăma sau care se poate dovedi că va aduce vătămări unei persoane sau entităţi;
 • este ilegal, încurajează sau susţine discuţia unor activităţi ilegale cu intenţia de comitere a acestora, inclusiv a unor Postări ale utilizatorilor care sunt sau reprezintă o intenţie de implicare în pornografie infantilă, urmărire, agresiuni sexuale, fraude, trafic de materiale cu caracter obscen sau furate, trafic de droguri şi/sau consum de droguri, hărţuire, furt sau conspirare la comiterea vreunei activităţi infracţionale;
 • atacă sau încalcă drepturile unui terţ, inclusiv cele privind: (a) drepturi de copyright, patente, mărci comerciale, secrete comerciale sau alte drepturi de proprietate sau contractuale; (b) dreptul la confidenţialitate (în mod specific, nu aveţi voie să distribuiţi informaţii cu caracter personal sau de altă natură ale unei persoane fără acordul expres din partea acesteia) sau la publicitate; sau (c) orice obligaţii confidenţiale;
 • are caracter comercial, face reclamă sau oferă spre vânzare produse, servicii, etc., (indiferent dacă au sau nu ca scop profitul), sau include cereri (inclusiv solicitări pentru contribuţii sau donaţii);
 • conţine viruşi sau alte componente vătămătoare, sau care modifică, afectează sau deteriorează funcţionarea site-urilor Garmin sau ale unei reţele conectate la acestea, sau care interferează în vreun fel asupra modului de utilizare a unei persoane sau entităţi a site-urilor Garmin;
 • (a) nu are legătură cu subiectul sau tema de pe Forumul public respectiv; (b) încalcă restricţiile specifice unui Forum public, inclusiv cele referitoare la vârstă şi proceduri; sau (c) are un caracter antisocial, perturbator sau distructiv, şi utilizării acestor termeni pe internet;
 • Sau are un caracter fals sau înşelător.
 • Noi nu putem oferi asigurări că ceilalţi utilizatori vor respecta Regulile de conduită prezentate anterior sau alte prevederi din cadrul acestor “Termeni de utilizare” şi conform acordului dintre noi şi dvs., prin prezenta vă asumaţi toate riscurile care rezultă din lipsa de conformare a acestora cu regulile stipulate în acest document.

Ne rezervăm dreptul, dar negăm orice obligaţie sau responsabilitate, de a refuza postarea sau comunicarea oricărei Postări a utilizatorului pe orice site Garmin care nu repectă aceşti “Termeni de utilizare” (inclusiv Regulile de conduită).

Prevederi cu caracter legal

Litigiile ce apar între consumator şi vînzător se soluţionează, în măsura posibilităţilor, de către Părţi pe cale amiabilă şi negocieri.

În cazul în care, în termen de 15 zile din momentul înştiinţării în scris despre existenţa litigiului, Părţile nu ajung la un comun acord în soluţionarea litigiului, litigiul se transmite spre soluţionare instanţelor competente, în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.

Raporturile între consumator şi vînzător, se reglementează prin “Legea Nr. 105/2003 privind protecţia consumatorilor”, “Legea Nr. 284/2004 cu privire la comerţul electronic” , “Legea cu privire la protecţia datelor cu caracter personal”, Codul civil, alte legi şi acte normative în domeniul respectiv.

*Termenii şi condiţiile indicate supra, sunt în strictă conformitate cu legislația in vigoare.