Garanție

GARMIN garantează calitatea înaltă a produselor pe care le fabrică, cu respectarea regulilor de folosință.

Prezenta garanție este valabilă în cazul defectării produsului – cu condiția că pe durata exploatării s-au respectat strict  prescripțiile de depozitare, punere în funcțiune, exploatare, întreținere și reparație prevăzute în documentația tehnică, precum și (acolo unde este cazul) prescripțiile tehnice generale de utilizare. Se recomandă utilizarea și exploatarea produselor în medii lipsite de praf, fără agenți corozivi și vibrații.

Obligațiile acestei garanții se răspândesc pe teritoriul Republicii Moldova asupra producătorului, distribuitorilor împuterniciți ai produsului și asupra centrelor de deservire, indicate în certificatul dat.

Garanția nu este valabilă în cazul în care aparatajul a ieșit din funcțiune din cauza conectării incorecte, din cauza dereglărilor în rețeaua electrică sau în cazul folosirii de către posesor a purtătorilor de informații necalitative (carduri de memorie, altele). Materialele consumabile și detaliile cu termen limitat de utilizare nu beneficiază de garanție (bateriile, acumulatoarele, siguranțele, centuri de schimb, și altele). Problemele pe care cumpărătorul le întâmpină în utilizarea hârții, referitoare la completitudinea, corectitudinea și gradul de actualizare al acesteia NU țin de garanția produsului.

Prezenta garanție nu este valabilă în cazul în care deteriorarea a fost provocată de incendiu, tunet și alte fenomene ale naturii, deteriorări mecanice, exploatare incorectă, inclusiv și conectările la sursele de energie care nu corespund cerințelor menționate în instrucțiunea de exploatare a mărfii, inclusiv pătrunderea în interior a obiectelor străine și insecte, dacă reparația și reglarea au fost efectuate de către persoane neîmputernicite.Instalarea, adaptarea și modificarea sau exploatarea cu nerespectarea condițiilor și cerințelor tehnicii securității.

Dacă aveți nevoie de service în baza garanției în afara țării de achiziție, Garmin nu poate garanta că piesele și produsele necesare pentru a repara sau înlocui produsul dvs. vor fi disponibile, ca urmare a diferențelor dintre ofertele de produse și standardele, legile și regulamentele aplicabile. În acest caz, Garmin poate, la discreția sa exclusivă și conform legilor aplicabile, să vă repare și să vă înlocuiască produsul cu produse și piese Garmin comparabile sau să vă solicite să expediați produsul la o unitate de service Garmin autorizată din țara de achiziție sau la o unitate de service Garmin autorizată din altă țară, care poate asigura service produsului dvs., și în acest caz veți fi responsabil pentru respectarea legislațieiși regulamentelor aplicabile privind importul și exportul și pentru plata tuturor taxelor vamale, a TVA-ului, a costurilor de expediere și a altor taxe și comisioane conexe. În unele cazuri, este posibil ca Garmin și distribuitorii acesteia să nu poată asigura service pentru produsul dvs. într-o țară diferită de țara în care ați efectuat achiziția sau să nu poată returna, în țara respectivă, un produs reparat sau înlocuit, ca urmare a standardelor, legilor sau reglementărilor aplicabile din acea țară.

Achizițiile internaționale: Distribuitorii internaționali pot oferi o garanție separată pentru dispozitive achiziționate, în funcție de țară. Dacă este cazul, această garanție este oferită de distribuitorul local din țara respectivă, iar acest distribuitor asigură service local pentru dispozitivul dvs. Garanțiile distribuitorului sunt valabile numai în zona distribuției.

Prezentul certificat de garanție este eliberat de către furnizor cumpărătorului, conform drepturilor constituționale si alte drepturi ale consumatorului Legii nr.105/2013, cu privire la protecţia consumatorului și în nici un caz nu limitează aceste drepturi.

 

Service Centru GARMIN:

str. Nicolae Iorga Nr. 22, of.3, MD-2012, mun. Chișinău

tel.: (0 22) 44 99 33,  e-mail: [email protected]