Politica de schimb sau retur a produselor achiziționate la Garmin

În magazinul nostru fiecare utilizator poate beneficia de dreptul său deplin privind returnarea produselor achiziționate la noi, în 14 zile, dacă acestea prezintă unele defecte, care afectează nivelul lor de funcționare.

Condițiile de înlocuire / restituire a unui produs achiziționat la Garmin

 Toate produsele achiziționate la noi au un certificat care face posibil “dreptul de retur” unde sunt indicate toate condițiile necesare pe care trebuie să le îndeplinească produsul, pentru a fi posibilă înlocuirea sau returnarea lui, precum și ce trebuie să faceți, dacă ați depistat un defect.

Este posibil schimbul sau restituirea produsului într-un termen de cel mult 14 zile calendaristice din momentul livrării sau ridicării achiziției (din magazine), fie că sunteți persoană fizică sau juridică. Persoanele care au cumpărat produsul în rate, pot beneficia doar de înlocuirea acestuia, fără posibilitatea restituirii contravalorii. Pentru a intra în vigoare, actul (formularul) de retur trebuie îndeplinit în cel târziu a 14-a zi calendaristică din ziua primirii produsului.

Pentru a putea fi returnat, produsul trebuie să fie așa cum l-ați primit. Dacă produsele au suferit intervenții de către persoane neautorizate, sau prezintă deteriorări fizice: zgârieturi, lovituri mecanice, accidente electrice, semne de uzură, acestea nu pot fi returnate sau schimbate.

Produsul poate fi înlocuit / restituit doar în ambalajul original, cu toate accesoriile cu care a venit în set, bonul de plată, sigiliile, etichetele fabricii certificatul de garanție emis și alte documente importante. Dacă ați procurat mai multe produse din aceeași categorie, se accepta schimbarea sau returnarea acestora, doar dacă a fost desigilat un singur produs.

Pentru aceasta, trebuie îndeplinite următoarele condiții:

  • Aveți dreptul să contactați vânzătorul la adresa, telefonul sau adresa de e-mail specificate și să trimiteți o cerere de refuz a mărfii în termen de 14 zile calendaristice după livrare.
  • Împreună cu bunurile, cumpărătorul trebuie să transfere toate documentele primite de la vânzător.
  • Dacă un cadou a fost atașat la produs, acesta trebuie transferat împreună cu produsul, în timp ce cadoul nu trebuie să aibă urme de utilizare.
  • La refuzul dvs. de la bunuri, vă vom rambursa suma de achiziție, cu excepția costului de livrare a mărfurilor returnate, în cel mult 14 zile, de la data la care trimiteți solicitarea relevantă.

Serviciile de garanție și post-garanție pentru mărfurile achiziționate sunt efectuate de către centru de servicii, a cărui adresă și număr de telefon sunt indicate pe talonul de garanție, care începe a curge de la data livrării produsului, serviciului şi în cadrul căreia vînzătorul, se angajează faţă de consumator, fără solicitarea unor costuri suplimentare, de a restitui preţul plătit, de a înlocui, de a repara sau întreține produsul cumpărat, serviciul prestat ori de a se ocupa de produse, servicii în orice mod dacă acestea nu corespund condiţiilor enunţate în declaraţiile referitoare la garanţie sau în publicitatea aferentă;

Prezenta garanție este valabilă în cazul defectării produsului – cu condiția că pe durata exploatării s-au respectat strict prescripțiile de depozitare, punere în funcțiune, exploatare, întreținere și reparație prevăzute în documentația tehnică, precum și (acolo unde este cazul) prescripțiile tehnice generale de utilizare. Se recomandă utilizarea și exploatarea produselor în medii lipsite de praf, fără agenți corozivi și vibrații.

Obligațiile acestei garanții se răspândesc pe teritoriul Republicii Moldova asupra producătorului, distribuitorilor împuterniciți ai produsului și asupra centrelor de deservire, indicate în certificatul dat.

Garanția nu este valabilă în cazul în care aparatajul a ieșit din funcțiune din cauza conectării incorecte, din cauza dereglărilor în rețeaua electrică sau în cazul folosirii de către posesor a purtătorilor de informații necalitative (carduri de memorie, altele). Materialele consumabile și detaliile cu termen limitat de utilizare nu beneficiază de garanție (bateriile, acumulatoarele, siguranțele, centuri de schimb, și altele). Problemele pe care cumpărătorul le întâmpină în utilizarea hărții, referitoare la completitudinea, corectitudinea și gradul de actualizare al acesteia NU țin de garanția produsului.

Prezenta garanție nu este valabilă în cazul în care deteriorarea a fost provocată de incendiu, tunet și alte fenomene ale naturii, deteriorări mecanice, exploatare incorectă, inclusiv și conectările la sursele de energie care nu corespund cerințelor menționate în instrucțiunea de exploatare a mărfii, inclusiv pătrunderea în interior a obiectelor străine și insecte, dacă reparația și reglarea au fost efectuate de către persoane neîmputernicite.Instalarea, adaptarea și modificarea sau exploatarea cu nerespectarea condițiilor și cerințelor tehnicii securității.

Dacă aveți nevoie de service în baza garanției în afara țării de achiziție, Garmin nu poate garanta că piesele și produsele necesare pentru a repara sau înlocui produsul dvs. vor fi disponibile, ca urmare a diferențelor dintre ofertele de produse și standardele, legile și regulamentele aplicabile. În acest caz, Garmin poate, la discreția sa exclusivă și conform legilor aplicabile, să vă repare și să vă înlocuiască produsul cu produse și piese Garmin comparabile sau să vă solicite să expediați produsul la o unitate de service Garmin autorizată din țara de achiziție sau la o unitate de service Garmin autorizată din altă țară, care poate asigura service produsului dvs., și în acest caz veți fi responsabil pentru respectarea legislațieiși regulamentelor aplicabile privind importul și exportul și pentru plata tuturor taxelor vamale, a TVA-ului, a costurilor de expediere și a altor taxe și comisioane conexe. În unele cazuri, este posibil ca Garmin și distribuitorii acesteia să nu poată asigura service pentru produsul dvs. într-o țară diferită de țara în care ați efectuat achiziția sau să nu poată returna, în țara respectivă, un produs reparat sau înlocuit, ca urmare a standardelor, legilor sau reglementărilor aplicabile din acea țară.

Prezentul certificat de garanție este eliberat de către furnizor cumpărătorului, conform drepturilor constituționale si Legii nr.105/2013, cu privire la protecţia consumatorului.

Service Centru GARMIN: